English-Turkish translations for czar:

çar · other translations

czar çar

Tell me, Mr. Neck, what exactly does a czar do?

Söyleyin, Bay Neck, bir çar tam olarak ne yapar?

Ten thousand dollars for this item from the czar's collection.

Çar koleksiyonundan bu parça için on bin dolar var.

The czar has a kennel here.

Çar'ın burada köpek çiftliği var.

Click to see more example sentences