English-Turkish translations for czarina:

Çariçe · other translations

czarina Çariçe

Pharaoh's sceptre, Czarina's staff. Golden Eagle Box, Star of Arabia!

Firavun'un ve Çariçe'nin asaları Altın Kartal kutusu ve Arap yıldızı!

A deposed Czarina's handmaid.

Düşmüş bir çariçenin hizmetçisini.

The Czarina brought them here a century ago.

Çariçe onları yüz yıl önce getirmiş buraya.

Click to see more example sentences