English-Turkish translations for czech:

Çek., çek · Çekçe · other translations

czech Çek., çek

Do you have Eastern European girl, Czech girl?

Doğu Avrupalı bir kız, bir Çek kızı var mı?

These new measures are for Poles, Hungarians, Czechs Not us.

Bu yeni kısıtlar, Lehler, Macarlar, Çekler için, bizim için değil.

An ordinary Czech citizen stands at the bottom.

Sıradan bir Çek vatandaşı tepenin en dibinde duruyor.

Click to see more example sentences
czech Çekçe

She spoke Russian and I only spoke Czech.

O Rusça konuşuyordu ben de sadece Çekçe.

The Serbian only knows Russian, the Russian only Czech.

Sırp, yalnız Rusça biliyor, Rus ise yalnız Çekçe.

I think that's Polish or Czech.

Galiba Lehçe ya da Çekçe.

Click to see more example sentences