English-Turkish translations for czechoslovak:

Çekoslovak · other translations

czechoslovak Çekoslovak

Czechoslovak socialism is undergoing cosmetic democratization.

Çekoslovak sosyalizmi kozmetik demoktarikleşmeye uğruyor.