English-Turkish translations for da:

bir · savcı · Başsavcılık · other translations

We also found translations for word da in Turkish.

da bir

Leonardo da Vinci dreamed of a flying machine and said "There shall be wings.

Leonardo da Vinci bir uçan makine hayal edip "Kanatları olacak." dedi.

There are many great painters in the Renaissance, but only one da Vinci.

Rönesans dönemimde birçok büyük ressam vardı ama yalnızca bir tane Da Vinci.

Leonardo da Vinci was a genius.

Leonardo Da Vinci bir dahiydi.

Click to see more example sentences
da savcı

This DA isn't good.

Bu savcı iyi değil.

But you know, Mancini and the DA are golfing buddies.

Ama biliyorsun ki, Mancini ve Savcı golf arkadaşı.

Fine, I'll make you a DA's mother-in-law.

Tamam. Seni bir savcının kaynanası yapacağım.

Click to see more example sentences
da Başsavcılık

Either she's lying or the DA's office is or they both are.

Ya O yalan söylüyor ya da Başsavcılık ofisi ya da ikisi birden.

The DA's office has a generous severance package.

Başsavcılık ofisinin cömert bir işten çıkarma paketi var.