English-Turkish translations for dad:

baba · babacığım · babalık · baba babacığım · other translations

dad baba

Thank you so much for doing this, by the way, dad.

Bu arada, bunu yaptığın için çok teşekkür ederim baba.

Dad, come and look at this.

Baba, gel ve şuna bak.

No, Dad, just listen.

Hayır, baba. Sadece dinle.

Click to see more example sentences
dad babacığım

And yes, of course, mom and dad, I love you guys.

Ve evet, elbette ki, anne ve babacığım, sizleri seviyorum.

Dad, Dad, please get me out of here, Daddy.

Baba, Baba, lütfen beni buradan çıkar, Babacığım.

Loser dad finally found a suitable job.

Zavallı babacığım sonunda uygun bir buldu.

Click to see more example sentences
dad babalık

Call me dad, Gregory, or pop or something.

Bana babalık ya da baba diye seslen Gregory

Molto bene, Dad.

Molto bene, babalık.

Dad-shock? Sudden, unexpected fatherhood.

Ani, beklenmeyen babalık durumu.

dad baba babacığım

Dad, Dad, please get me out of here, Daddy.

Baba, Baba, lütfen beni buradan çıkar, Babacığım.

Hey, Father-uncle Dad

Selam Baba-Amca Babacığım.