English-Turkish translations for daddy:

baba · babacık · babalık · other translations

daddy baba

She's gonna be a good mom and you're gonna be a good daddy, right?

O iyi bir anne olacak, sen de iyi bir baba, değil mi?

Daddy, it's my fault.

Baba bu benim suçum.

Daddy, does your friend have a name?

Baba, arkadaşının bir ismi var mı?

Click to see more example sentences
daddy babacık

Like a real big sister, and it's only an hour away, so daddy can come visit whenever he wants to.

Gerçek bir abla gibi. Ve sadece bir saat uzaklıkta, yani babacık istediği zaman gelip ziyaret edebilir.

Yeah, no daddy coming for you!

Senin için gelen babacık yok!

Mommy, when is Daddy coming home?

Anneciğim, babacık ne zaman eve gelecek?

Click to see more example sentences
daddy babalık

Hi, Dave, daddy.

Selam Dave, babalık.

Yeah, Big Daddy it's complex.

Evet Babalık karmaşık bir şey.

Big Daddy, this is Chico and, sorry.

Babalık, bu Chico, bu da, afedersin

Click to see more example sentences