English-Turkish translations for daft:

aptal · kaçık · deli, deli. · saçma · other translations

daft aptal

I love you, too, you daft bugger.

Ben de seni seviyorum, aptal herif.

Now stop and listen, you daft thing.

Şimdi sus ve dinle, seni aptal şey.

Do you think I'm daft, Arthur?

Sen beni aptal sanıyorsun, Arthur?

Click to see more example sentences
daft kaçık

Don't be so daft.

Bu kadar kaçık olma.

You daft bugger!

Seni kaçık herif!

You daft little street strut!

Seni kaçık sokak direği!

Click to see more example sentences
daft deli, deli.

It's like a big, daft orange dog!

Büyük, deli turuncu bir köpek gibi.

Everybody wants a big, daft orange dog!

Herkes büyük, deli turuncu bir köpek ister.

But he was my dog, my daft little metal dog.

Ama o benim köpeğimdi Benim deli, küçük, metal köpeğim.

Click to see more example sentences
daft saçma

It's daft, it's about a man with a long nose.

Saçma bir şey. Uzun burunlu bir adam hakkında.