English-Turkish translations for dahlia:

dalya · yıldızçiçeği · other translations

dahlia dalya

It's a dahlia.

O bir dalya.

The Boy Dahlia" is sexy, sensational.

Erkek Dalya" olayi seksi ve sansasyonel.

dahlia yıldızçiçeği

Dahlias. That was her favorite flower.

Yıldızçiçeği, onun en sevdiği çiçekti.