English-Turkish translations for dairy:

sütlü, süt · Mandıra · sütçü · süthane · other translations

dairy sütlü, süt

Music, dairy products, coffee, TV shows surveillance systems, all history books, voting machines.

Müzik, süt ürünleri, kahve, TV dizileri gözetim sistemleri, tarih kitapları, oy makineleri.

What are you, the dairy police?

Nesin sen.. süt polisi mi?

Sugar, wheat and dairy.

Şeker, buğday ve süt.

Click to see more example sentences
dairy Mandıra

We got a lot of dairy farms around here, right?

Bu civarda bir sürü mandıra var değil mi?

Maybe we're looking for some sort of dairy farm, or ranch.

Belki de aradığımız şey bir mandıra ya da bir çiftlik.

It's close to town, perfect for a dairy farm.

Şehre çok yakın, mandıra çiftliği için mükemmel.

Click to see more example sentences
dairy sütçü

That's my soy milk, and I have serious dairy issues.

O soya sütümdü ve ciddi sütçü sorunlarım var.

Of course, my little dairy queen.

Elbette, benim küçük sütçü prensesim.

dairy süthane

That dairy just sits with you.

O süthane sadece seninle oturur.