English-Turkish translations for dam:

baraj · baraj yapmak · ana · set · other translations

dam baraj

Okay, but the Jennifer Aniston movie has Jennifer Aniston, and she's not building a dam.

Tamam ama Jennifer Aniston filminde, Jennifer Aniston var ve baraj inşa etmiyor.

This dam project will create many new jobs.

Bu baraj projesi, çok sayıda yeni yaratacak.

It's a dam!

Bu bir baraj!

Click to see more example sentences
dam baraj yapmak

Maybe building the dam was a mistake.

Belki de barajı yapmak bir hataydı.

Go paint a dam somewhere!

Git bir yerde baraj resmi yap.

dam ana

She's currently inside with Master Dam.

Şu an içeride Efendi Dam ile birlikte.

dam set

Gates and walls, dams and barriers.

Kapılar ve duvarlar. Setler ve bariyerler.