English-Turkish translations for damn:

lanetlemek, lanet · kahrolası · lanet etmek · iğrenç · çok fazla · beddua · reddetmek · other translations

damn lanetlemek, lanet

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

Give it to me, damn it!

Ver şunu bana, lanet olsun!

Just do it, God damn it.

Sadece yap şunu, lanet olsun.

Click to see more example sentences
damn kahrolası

What is this damn thing?

Bu kahrolası şey de ne?

Did you just say "damn it"?

Sen az önce "kahrolası" dedin?

I'm leaving this damn job now!

Bu kahrolası işi şimdi bırakıyorum!

Click to see more example sentences
damn lanet etmek

God damn it, somebody help me!

Lanet olsun, biri bana yardım etsin!

Check the whole damn house!

Tüm o lanet evi kontrol et!

I said shoot, damn it!

Ateş et dedim, lanet olsun!

Click to see more example sentences
damn iğrenç

Damn, that's really disgusting.

Lanet, o gerçekten iğrenç.

Damn this lousy country.

Lanet olsun bu iğrenç ülkeye.

Damn it! I didn't sabotage your lousy airplane!

Lanet olsun, senin iğrenç uçağını ben sabote etmedim.

Click to see more example sentences
damn çok fazla

We read too many damn books.

Çok fazla lanet kitap okuduk.

Lost way more blood on those two, but the damn thumb

O ikisinde çok daha fazla kan kaybettim ama lanet başparmak

Too many damn windows, partner.

Çok fazla pencere var, ortak.

Click to see more example sentences
damn beddua

Sister Damned loves him like a son.

Rahibe Beddua onu oğlu gibi sever.

Sister Damned, Sister Snake.

Rahibe Beddua ve Rahibe Yılan.

damn reddetmek

I don't believe and deny you all, damned dead!

İnanmıyorum ve reddediyorum seni lanet olası ölü!