English-Turkish translations for damned:

lanetli · lanet olası · çok · kahrolası · en iyisi · iğrenç · fazlasıyla · mahkum · aşırı · other translations

damned lanetli

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

Give it to me, damn it!

Ver şunu bana, lanet olsun!

Just do it, God damn it.

Sadece yap şunu, lanet olsun.

Click to see more example sentences
damned lanet olası

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

God damn it, where is he?

Lanet olsun, nerede bu adam?

God damn it. There's no one.

Lanet olsun, içeride kimse yok.

Click to see more example sentences
damned çok

Damn, it's a beautiful day.

Lanet olsun, çok güzel bir gün.

It's a damn good plan.

Bu çok iyi bir plandı.

He's a damn good cop.

Çok iyi bir polis.

Click to see more example sentences
damned kahrolası

What is this damn thing?

Bu kahrolası şey de ne?

Did you just say "damn it"?

Sen az önce "kahrolası" dedin?

I'm leaving this damn job now!

Bu kahrolası işi şimdi bırakıyorum!

Click to see more example sentences
damned en iyisi

Not the best husband or father, but a damn good friend.

En iyi koca veya baba değilsin ama iyi bir arkadaşsın!

Damn it, Nick, it's the best thing for everybody!

Lanet olsun Nick, bu herkes için en iyisi!

This better be the best damn breakfast I ever had.

Bu yaptığım en iyi kahvaltı olsa iyi olur.

Click to see more example sentences
damned iğrenç

Damn, that's really disgusting.

Lanet, o gerçekten iğrenç.

Damn this lousy country.

Lanet olsun bu iğrenç ülkeye.

Damn it! I didn't sabotage your lousy airplane!

Lanet olsun, senin iğrenç uçağını ben sabote etmedim.

Click to see more example sentences
damned fazlasıyla

I'm a detective. A damn good detective.

Bir detektif, fazlasıyla iyi bir detektif.

But damn Father Benito wanted more.

Ama Peder Benito fazlasını istedi.

damned mahkum

Everybody knows, even the damn cons.

Herkes, lanet olası mahkumlar bile.

damned aşırı

It's too damn expensive.

Bu çok aşırı pahalı.