English-Turkish translations for damsel:

genç kız · küçük hanım., küçük hanım · other translations

damsel genç kız

Now tell me what else do you want damsel?

Şimdi söyle bana genç kız, başka ne istiyorsun?

Ah, the damsel and the shining knight, of course.

Ah, genç kız ve parlak şövalye, tabi ki.

This damsel in distress is now safe.

Zor durumdaki genç kız artık güvende.

Click to see more example sentences
damsel küçük hanım., küçük hanım

The damsel's in distress.

Küçük hanımın başı dertte.