English-Turkish translations for dancer:

dansçı · dansçı kız · balerin · other translations

dancer dansçı

Actually, I'm doing some music shows and I need a special dancer for a special role.

Aslında ben bazı müzikal şovlar yapıyorum ve özel bir dansçıya ihtiyacım var. Özel bir rol için.

Otherwise what's a terrific dancer like me doing here?

Yoksa benim gibi harika bir dansçının burada işi ne?

Are you a good dancer?

İyi bir dansçı mısın?

Click to see more example sentences
dancer dansçı kız

OK, but she's a good dancer

Tamam ama kız çok iyi bir dansçı

That dancer. What was her name?

Şu dansçı kız adı neydi?

It starts with a beautiful young Gypsy girl, Chavi a singer, a dancer.

Genç, güzel bir çingene kızı olan Chavi ile başlıyor, şarkıcı ve dansçı.

Click to see more example sentences
dancer balerin

Or a ballerina or modern dancer.

Bir balerin ya da modern dansçı gibi.

Adopting a ballet dancer?

Bir balerini evlat edinmek.