English-Turkish translations for dandelion:

karahindiba · hindiba · kara hindiba · other translations

dandelion karahindiba

Dandelion ain't here right now.

Karahindiba şu an burada değil.

This extraordinary species is related to dandelions.

Bu olağanüstü türler karahindiba ile akrabadırlar.

Nettle soup and dandelion salad, that'll keep us alive.

Isırgan çorbası ve karahindiba salatası bizi hayatta tutar.

Click to see more example sentences
dandelion hindiba

What the there's only dandelion tea and raisins in here.

Ne Burada sadece hindiba çayı ve kuru üzüm var.

Bloody Tuesday, Lips, The Dandelion Train.

Kanlı Salı", "Dudaklar", "Kara hindiba Treni".

More than you, dandelion.

Senden daha fazla kara hindiba.

dandelion kara hindiba

Bloody Tuesday, Lips, The Dandelion Train.

Kanlı Salı", "Dudaklar", "Kara hindiba Treni".

More than you, dandelion.

Senden daha fazla kara hindiba.