English-Turkish translations for dandy:

iyi · züppe · harika · mükemmel · çok iyi · şık · yaman · other translations

dandy iyi

Which is fine and dandy for the rest of the country.

Bu da ülkenin geri kalanı için iyi ve güzel bir durum.

You and me fine and dandy.

Sen ve ben, iyi ve müthiş.

My good friend, Walter Dandy.

İyi arkadaşım Walter Dandy.

Click to see more example sentences
dandy züppe

Wing may be a spoiled dandy, but he's an expert swordsman.

Wing şımarık bir züppe olabilir ama mükemmel bir kılıç ustasıdır.

A dandy and a clown.

Bir züppe ve palyaço.

Dandy Dan, is that you?

Züppe Dan, sen misin?

Click to see more example sentences
dandy harika

I think it's a dandy plan, fellas.

Bence bu harika bir plan beyler.

Candy makes you dandy.

Şeker seni harika yapar.

Dandy as candy, like every good Flandy.

Her iyi Flandy gibi çok harikalar!

dandy mükemmel

Wing may be a spoiled dandy, but he's an expert swordsman.

Wing şımarık bir züppe olabilir ama mükemmel bir kılıç ustasıdır.

That's dandy, Earle.

Bu mükemmel, Earle.

dandy çok iyi

I'll be dandy.

Çok iyi olacağım.

Dandy as candy, like every good Flandy.

Her iyi Flandy gibi çok harikalar!

dandy şık

Dobkins, you are a prying, pipsqueaking ass, And if you ever come dandying around here again

Dobkins, sen meraklı ve şık giyinen bir götsün ve şayet seni burada tekrar görürsem

dandy yaman

Three dandy little Schroeders.

Üç küçük yaman Skroeder.