English-Turkish translations for danish:

Danimarkalı · Danca · other translations

danish Danimarkalı

That's not a Danish name.

Bu bir Danimarkalı adı değil.

This means two doughnuts and a Danish for Mulle!

Bu Mulle için iki çörek ve bir Danimarkalı demektir!

She still with that Danish prick?

Hâlâ o Danimarkalı yavşakla birlikte?

Click to see more example sentences
danish Danca

I heard the voice, but it was not Danish.

Sesi ben de duydum, ama Danca değildi.

Speak Danish, for Christ's sake!

Tanrı aşkına Danca konuş artık!

I speak Danish and some Norwegian and English.

Danca ve biraz da Norveçce ve İngilizce konuşurum.

Click to see more example sentences