English-Turkish translations for dank:

nemli · rutubetli · soğuk · other translations

dank nemli

A New Orleans summer drowns in thick, dank stillness.

Bir New Orleans yazı yoğun ve nemli bir durgunlukta boğuluyor.

But not as dark and dank as this.

Ama burası kadar karanlık ve nemli değil.

A little dank, ain't it?

Biraz nemli, değil mi?

Click to see more example sentences
dank rutubetli

A really stark, ugly, dark, dank prison.

Sade, çirkin, karanlık ve rutubetli bir hapishane.

ln that dark, dank fruit cellar?

Karanlık, rutubetli meyve kilerinde mi?

dank soğuk

In time, it formed a second skin, dank and vile.

Bu, zamanla ikinci bir deri oluşturdu. Soğuk ve iğrenç.