English-Turkish translations for dapper:

şık · other translations

dapper şık

You're quite the dapper Dan yourself.

Sen de oldukça şık görünüyorsun Dan.

Oh, my God, the dapper giraffe they have one.

Ah, tanrım Şık Zürafa bir tane var.

You look especially dapper this evening.

Bu akşam özellikle şık gözüküyorsun.

Click to see more example sentences