English-Turkish translations for dappled:

benekli · other translations

dappled benekli

Of rainbows, forget-me-nots, of misty meadows and sun-dappled pools.

Gökkuşaklarını, unutmabenileri sisli çayırları ve güneş benekli havuzları.