English-Turkish translations for dark:

karanlık · koyu · kara · siyah · esmer · koyu renk · kararınca · kötü · ışıksız · korkutucu · gizli · lacivert · gölge · habersiz · karamsar · kasvetli · esrarlı · other translations

dark gölge

That's not darkness down those tunnels. This is not a shadow.

Alt tüneller karanlık falan değil, bu bir gölge de değil.

There is a darkness around Edgar Volgud and that shadow has dimmed all that was happy here.

lnger, Edgar Volgud'un etrafında bir karanlık var,,, ve bu gölge burda mutlu olan ne varsa kararttı,

The Death Shadow was equipped with the Dark Matter Energy fuelling their warships

Ölüm gölgesi ile donatılmıştır Karanlık enerji onların savaş gemileri Yakıt

Shadow, return to darkness!

Gölge, karanlığa geri dön!

Catherina Sforza has a dark shadow.

Caterina Sforza'nın bir kara gölgesi var.