English-Turkish translations for dark:

karanlık · koyu · kara · siyah · esmer · koyu renk · kararınca · kötü · ışıksız · korkutucu · gizli · lacivert · gölge · habersiz · karamsar · kasvetli · esrarlı · other translations

dark kötü

Dad, this case It took you to such a dark place last time.

Baba, bu dava geçen sefer seni çok kötü bir yere götürdü.

A very dark day for me.

Benim için çok kötü bir gün.

It's funny, my daughter is also engaged, but it's a very very dark affair.

Çok garip, benim kızım da nişanlı ama çok kötü bir ilişki içerisinde.

Yes, but what a dark thought.

Evet ama ne kötü bir düşünce.

Just find the dark heart of the house and destroy it.

Sadece evin kötü kalbini bul ve onu yok et.

He has a very dark and ugly heart.

Çok karanlık ve kötü bir kalbi vardır.

What a dark thought.

Ne kötü bir düşünce.

When the God Loki had done something terribly bad, the other gods took him to a nasty dark cave.

Tanrı Loki çok kötü bir şey yaptığında diğer tanrılar onu pis karanlık bir mağaraya götürmüşler.

Halloween is a dark time for my girlfriend.

Cadılar Bayramı, kız arkadaşım için kötü bir dönem.

Right Wrong, Dark Light, Good Evil.

Doğru, yanlış. Karanlık, ışık. İyi, kötü.