English-Turkish translations for dark:

karanlık · koyu · kara · siyah · esmer · koyu renk · kararınca · kötü · ışıksız · korkutucu · gizli · lacivert · gölge · habersiz · karamsar · kasvetli · esrarlı · other translations

dark koyu

He turned into something black and dark, and he attacked me.

O koyu siyah bir şeye dönüştü ve bana saldırdı.

She's got long dark hair and big brown eyes.

Uzun koyu saçları ve büyük kahverengi gözleri var.

It's gonna help us because there's a dark hair on it.

Bize yardımcı olacak, zira üzerinde koyu bir saç var.

And I said, dark hair.

Ve ben koyu saç dedim.

Dark blue or black.

Koyu mavi ya da siyah.

Oh, the long, dark hair.

Uzun koyu saçlı olan.

Dark hair. Green eyes.

Koyu saçlı yeşil gözlü

That is why blond hair, blue eyes became black hair and dark skin.

Bu yüzden, sarı saç ve mavi göz siyah saç ve koyu tene dönüverdi.

Is this the white meat or the dark meat?

Bu beyaz et mi, koyu renk et mi?

Just like a chicken, we have dark and white meat.

Tıpkı tavuk gibi bizim de koyu ve beyaz etleri