darker

The graphite is softer and darker, and they're made by, among others, a company called Red Wing.

Grafit daha yumuşak ve daha koyu. Ve bunlar da diğerleri gibi, Red Wing adlı bir şirket tarafından yapılmış.

There is a small group of fanatics who believe in a darker path.

Küçük bir grup fanatikler var ve, daha karanlık bir yola inanırlar.

This is something much bigger, much darker.

Bu daha büyük, daha karanlık bir şey.

Well, Olivia, prepare to meet a much darker Stewie Griffin.

Peki Olivia, karanlık Stewie Griffin ile tanışmaya hazır ol.

But the truth is, the world is so much stranger than that. It's so much darker and so much madder.

Gerçek şu ki; dünya bu söylenenlerden daha garip bir yer ve daha karanlık ve daha çılgın.

The purga created a darker, more violent illuminati one bent on retribution.

La purga, daha karanlık, daha saldırgan bir İlluminati yarattı. Tek amaçları intikam almak.

The Purga created a darker, more violent illuminati.

La purga, daha karanlık, daha saldırgan bir İlluminati yarattı.

There's more orange now, and it's getting darker.

Artık daha çok turuncu var ve hava giderek kararıyor.

I sense something else a darker presence.

Başka birşey hissediyorum, karanlık bir varlık.

The universe will be a darker place without you.

Evren sensiz daha karanlık bir yer olacak.