English-Turkish translations for darkness:

karanlık · kara · kötülük · other translations

darkness karanlık

You're a beautiful, strong woman, a generous friend, and a bright light in a sea of dark.

Sen güzel, güçlü bir kadınsın. Cömert bir dost ve bu karanlık dünyadaki parlak bir ışıksın.

How long can a pregnant woman survive locked away in a dark hole?

Karanlık bir deliğe kilitlenmiş hamile bir kadın ne kadar hayatta kalabilir?

There's a man in the dark.

Karanlığın içinde bir adam var.

Click to see more example sentences
darkness kara

Such a beautiful baby, with such beautiful dark eyes.

Şirin bir bebek. Ne güzel kara gözleri var.

But, for a short time each year, the long dark winter releases it's grip.

Ama uzun kara kış, her yıl kısa bir süre için insafa gelir.

And for all Smurfs, that dark cloud has one name. Gargamel, the evil wizard.

Ve tüm şirinler için o kara bulutun tek bir adı var Gargamel.

Click to see more example sentences
darkness kötülük

Yes, but ahead there is only darkness and evil.

Evet, ama ileride sadece karanlık ve kötülük var.

He's a dark prince.

O bir kötülük prensi.

There is a place, a dark place where ancient evil slumbers and waits to return.

Bir yer var karanlık bir yer eski bir kötülük orada geri dönmeyi bekler.

Click to see more example sentences