English-Turkish translations for darling:

sevgilim · can · sevgili · aşkım · tatlı · çekici · sevimli · other translations

darling sevgilim

Oh, my poor darling. Come here. Come on.

Oh, benim zavallı sevgilim. buraya gel, hadi.

I'm so glad we finally got to have this conversation, darling.

Ben bu yüzden son olarak da sevindim Bu konuşma, sevgilim var.

Real easy now. Darling, just listen to me. Now, stand back.

gerçekten yavaş şimdi. sevgilim, şimdi beni dinledi. şimdi, geri dur.

Click to see more example sentences
darling can

Darling, you know good and well there's only one thing that was gonna make me happy.

Sen de çok iyi biliyorsun ki canım, beni mutlu edecek bir tek şey vardı.

Do you want more beer darling?

Biraz daha bira ister misin, canım?

I always miss you, darling.

Ben seni hep özlüyorum, canım.

Click to see more example sentences
darling sevgili

Uh, ladies and gentlemen, my darling wife.

Bayanlar ve baylar, benim sevgili eşim.

Darling child, come with me.

Sevgili çocuğum, benimle gel.

My darling daughter has arrived!

Benim sevgili kızım geldi!

Click to see more example sentences
darling aşkım

You know, darling, lots of people come to me for love and it's a secret.

Biliyor musun hayatım, birçok kişi aşk için bana gelir ve bu bir sırdır.

Oh, come here, my darling.

Oh, gel buraya, benim aşkım.

Darling, are you all right?

Aşkım, sen iyi misin?

Click to see more example sentences
darling tatlı

You are my darling daughter, and I love you.

Sen benim tatlı kızımsın ve seni seviyorum.

Oh, my sweet, little darling!

Ah benim tatlı, küçük hayatım!

What a darling girl!

Ne tatlı bir kızsın sen.

Click to see more example sentences
darling çekici

Will it be cash or check, darling?

Nakit mi yoksa çek mi, hayatım?

Darling, stand back.

Geri çekil, hayatım.

And now you darling will be the one to suffer.

Ve şimdi de sen tatlım Acı çeken sen olacaksın.

Click to see more example sentences
darling sevimli

It's too sweet, like you, darling.

Çok sevimli, tıpkı senin gibi, sevgilim.

Colonel, darling, you're a lovely man.

Albay, sen sevimli bir adamsın.

Yes, love, he's a real darling.

Evet, canım, gerçekten çok sevimli.

Click to see more example sentences