English-Turkish translations for dash:

bir tutam · tire · çizgi · hücum · iz · other translations

dash bir tutam

Well, just a dash, just a dash.

Şey, bir tutam, sadece bir tutam.

Braised chicken and baby carrots, drizzled with balsamic vinegar and a dash of tarragon.

Kızarmış tavuk ve küçük havuçlar üzerinde balzamik sirke gezdirildi, ve bir tutam da tarhun.

A dash more salt.

Bir tutam tuz daha.

Click to see more example sentences
dash tire

Is that that dash will have meant something and, Rusty, I wish that for you, too.

O tire bir anlam ifade edecek ve Rusty, senin için de bunu diliyorum.

Okay two, dash, two, six.

Peki iki, tire, iki, altı.

Blue eyes," dash

Mavi gözlü. Tire.

Click to see more example sentences
dash çizgi

Now there should be a dash, followed by two letters.

Şimdi orada bir çizgi ve sonrasında iki harf olmalı.

There's a lady in Chicago, man, wrote a book Dr Kübler-Ross, with a dash.

Dostum, Chicago'da kitap yazmış bir hanım var, Dr Kübler-Ross, arada çizgi var.

PS dash E S dash.

PS çizgi E S çizgi.

Click to see more example sentences
dash hücum

Not quite! Dash!

Tam değil hücum..

dash iz

Handsome, dashing Chhainu.. foIlow me..

Yakışıklı, havalı Chhainu beni izle