English-Turkish translations for database:

veri tabanı, veritabanı · tabanlar · other translations

database veri tabanı, veritabanı

It's a telepathic database more complex than anything on earth

Bu bir telepatik veritabanı. Dünyadaki her şeyden daha karmaşık.

First, Gene Lester is a database specialist.

Önce, Gene Lester, bir veri tabanı uzmanı.

There's a new virus in the database.

Veri tabanında yeni bir virüs var.

Click to see more example sentences
database tabanlar

Searching classified files from the Mishima Zaibatsu database.

Mishima Zaibatsu veri tabanındaki gizli belgeler aranıyor.