English-Turkish translations for dawdle:

aylaklık · aylaklık etmek · other translations

dawdle aylaklık

You've always got time for dawdling.

Her zaman aylaklık için zamanın var.

Gary, don't dawdle, come on.

Gary, aylaklık etme haydi.

Don't dawdle, Jonas.

Aylaklık etme Jonas.

Click to see more example sentences
dawdle aylaklık etmek

Gary, don't dawdle, come on.

Gary, aylaklık etme haydi.

Don't dawdle, Jonas.

Aylaklık etme Jonas.

Everyone is dawdling.

Herkes aylaklık ediyor.

Click to see more example sentences