English-Turkish translations for daybreak:

Şafak · other translations

daybreak Şafak

We got the Daybreak boys and the Swamp Angels.

Şu anda Şafak Çocukları ve Bataklık Melekleri var.

Sembagare has put together a new team, and we begin at daybreak tomorrow.

Sembagare yeni bir ekip oluşturdu, ve yarın şafakla beraber yola çıkıyoruz.

The real performance starts after daybreak.

Gerçek performans şafak ile başlıyor.

Click to see more example sentences