English-Turkish translations for days:

gün · yaşam · other translations

days gün

I see that now, and one day you'll see it, too, but until then you don't really have a choice.

Bunu şimdi anlıyorum ve bir gün sen de anlayacaksın. Ama o zamana kadar başka seçeneğin yok.

Four years, four months, two weeks, five days and seven hours.

Dört yıl, dört ay, iki hafta, beş gün ve yedi saat.

Now, it's been a long, long day for all of us.

Şimdi, hepimiz için çok çok uzun bir gün oldu.

Click to see more example sentences
days yaşam

Every day here it's life and death.

Burada her gün ölüm ve yaşam.

It's time to close another door And live another day!

Bir kapı daha kapatma Ve bir gün daha yaşamanın zamanı!

And Vanessa continues to live among us, bringing us joy every day.

Ve Vanessa bizimle yaşamaya, her gün bize neşe getirmeye devam ediyor.

Click to see more example sentences