English-Turkish translations for daytime:

نَهَارُ · gündüz., gündüz · gün · other translations

daytime نَهَارُ

It's daytime for you and me, but it's night time for the star.

Senin ve benim için gündüz, ama yıldız için gece vakti.

Visitors aren't allowed at daytime, but Nurse Brita made an exception.

Gündüz ziyaretçilere izin verilmez, ama Hemşire Brita bir istisna yaptı.

But it's daytime!

Ama şimdi gündüz!

Click to see more example sentences
daytime gündüz., gündüz

It's daytime for you and me, but it's night time for the star.

Senin ve benim için gündüz, ama yıldız için gece vakti.

Visitors aren't allowed at daytime, but Nurse Brita made an exception.

Gündüz ziyaretçilere izin verilmez, ama Hemşire Brita bir istisna yaptı.

But it's daytime!

Ama şimdi gündüz!

Click to see more example sentences
daytime gün

A daytime party celebrating Leap Day.

Gündüz vakti artık günü kutlayan bir parti.

Today Kishen Kumar will see stars in daytime.

Kishen Kumar bu gün gündüz yıldızları görebilecek..