English-Turkish translations for deactivate:

kapatmak · devre dışı bırakmak · etkisiz hale getirmek · durdurmak · other translations

deactivate kapatmak

Deactivate all weapons and shut down, this is a direct order.

Tüm silahlarını devre dışı bırak ve kendini kapat. Bu doğrudan bir emirdir.

Computer, deactivate program.

Bilgisayar, programı kapat.

Deactivate all sensors within this room.

Bu oda içinde ki tüm sensörleri kapat.

Click to see more example sentences
deactivate devre dışı bırakmak

Deactivate all weapons and shut down, this is a direct order.

Tüm silahlarını devre dışı bırak ve kendini kapat. Bu doğrudan bir emirdir.

Fire suppression protocols have been deactivated for the main lab.

Kahretsin! Yangın önleme protokolleri ana laboratuar için devre dışı bırakıldı.

The burglar alarm has just been deactivated.

Hırsız alarmı az önce devre dışı bırakıldı.

Click to see more example sentences
deactivate etkisiz hale getirmek

This little baby will deactivate the magnetic sensors.

Bu küçük bebek manyetik sensörleri etkisiz hale getirecek.

Hey, now the old man's deactivated him, we can touch him without him jinxing us.

Hey, yaşlı adam onu etkisiz hale getirdi, o bize uğursuzluk getirmeden ona dokunabiliriz.

The bomb has been deactivated.

Bomba etkisiz hale getirildi.

Click to see more example sentences
deactivate durdurmak

We have an ankle monitor deactivator.

Bizde de aygıt var bir "durdurucu".

That's what deactivated the war bird’s engine core.

Savaş kuşunun motor çekirdeğini durduran şey buydu.