English-Turkish translations for deadly:

öldürücü · ölüm, ölümcül, ölümüne · çok · zehirli · son derece · sıkıcı · müthiş · other translations

deadly öldürücü

This woman is not your mother, because your mother is dead!

Bu kadın senin annen değil çünkü senin annen öldü!

And they're all dead.

Ve hepsi de ölmüş.

She's dead, and I'm not a child.

O öldü, Ve ben çocuk değilim.

Click to see more example sentences
deadly ölüm, ölümcül, ölümüne

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.

Üzgünüm ama o hâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

You are a dead girl

Sen ölü bir kızsın.

There's the dead man right there.

Tam şurada ölü bir adam var.

Click to see more example sentences
deadly çok

You're very beautiful for a dead woman.

Ölü bir kadın için, çok güzelsin.

So many dead people.

Çok fazla ölü insan var.

She's probably already dead.

Kız muhtemelen çoktan ölmüştür.

Click to see more example sentences
deadly zehirli

Tell him Well, that there's a deadly and poisonous snake inside of the cage.

De ki şey, kafesin içinde öldürücü ve zehirli bir yılan olduğunu söyle.

Yes, Pam. Get me some poison. Because I am already dead inside.

Evet, Pam, bana biraz zehir getir çünkü zaten ruhum öldü.

If it was poison, I'd be dead already.

Eğer o zehir olsaydı, ben çoktan ölmüş olurdum.

Click to see more example sentences
deadly son derece

Yeah, silent but deadly attractive.

Evet, sessiz ama son derece çekici.

It's a deadly serious place.

Son derece ciddi bir yer.

Uncle Albert deadly dull, poor fellow,

Albert Amca son derece sıkıcıdır zavallı.

Click to see more example sentences
deadly sıkıcı

Being dead is so boring!

Ölü olmak çok sıkıcı!

Because the second Patrick feels cornered, Angie and Danny are dead.

Çünkü Patrick köşeye sıkıştığını hissettiği an Angie ve Danny ölmüş demektir.

It's so deadly dull and tedious and stuffy and boring and desperately dull!

O kadar sıkıcı ve meşakkatli ve boğucu ve bunaltıcı ve sıkıcı!

Click to see more example sentences
deadly müthiş

Great job on stealing the dead guy's phone.

Ölü bir adamın telefonunu çalmak müthiş bir iş.