English-Turkish translations for dealings:

· ilişki · alışveriş · bağlantı · other translations

dealings

Look, we made a deal this is business.

Bak, bir anlaşma yaptık bu bir .

Truly, this is a big business deal for me

Gerçekten, bu benim için büyük bir anlaşması.

Okay, here's the deal.

Tamam, işte anlaşmamız şu.

Click to see more example sentences
dealings ilişki

I don't know much about his dealings with Michael.

Michael ile olan ilişkileri hakkında çok şey bilmiyorum.

So tell me, Mrs. Tingle, what's the deal with you and Coach Wenchell anyway?

Pekala söyleyin bana Bayan Tingle, Koç Wenchell ile aranızdaki ilişki nedir?

Mr Fenchwood, as the Mottersheads' bank manager, how would you best describe their business dealings?

Bay Fenchwood, Mottershead'lerin banka müdürü olarak ilişkilerini en iyi nasıl tarif ederdiniz?

Click to see more example sentences
dealings alışveriş

We'll make a good deal.

İyi bir alışveriş yapacağız.

Compliments and a good deal.

İltifatlar ve iyi bir alışveriş.

It's a deal. An Italian stove-top.

Bu bir alışveriş, bir İtalyan ocak üstü.

dealings bağlantı

You and your big-deal friends, your contacts your big bullshit names.

Sen ve senin büyük arkadaşların. Senin bağlantıların. Büyük palavradan isimler.