English-Turkish translations for debatable:

tartışmalı · tartışılabilir · other translations

debatable tartışmalı

Belly and I would often debate this very thing.

Belly ve ben bazen bu şeyi tartışırdık.

Reginald and I often debated the desecration of the Mahdi's tomb.

Reginald ve ben sık sık Mahdi'nin mezarına yapılan saygısızlığı tartışırız.

By debating Marty Spinella on CNN?

CNN'de Marty Spinella ile tartışarak mı?

Click to see more example sentences
debatable tartışılabilir

Yeah, well, that's debatable.

Evet, tartışılabilir bir şey bu.

Secret ex-boyfriend, and the title's debatable.

Gizli eski sevgili, ve bu isim tartışılabilir.