English-Turkish translations for debauchery:

sefahat · zamparalık · ahlaksızlık · çapkınlık · other translations

debauchery sefahat

A life of debauchery.

Sefahat dolu hayat sürme.

Debauchery and inebriation are forbidden.

Sefahat ve ayyaşlık yasaklanmıştır.

debauchery zamparalık

I want compensation for all this debauchery.

Tüm bu zamparalıklar için tazminat istiyorum.

Drink and debauchery.

İçki ve zamparalık.

debauchery ahlaksızlık

And the Gonfaloniere has other duties besides lechery and debauchery.

Ve Gonfaloniere'nin çapkınlık ve ahlaksızlık dışında başka görevleri de var.

debauchery çapkınlık

And the Gonfaloniere has other duties besides lechery and debauchery.

Ve Gonfaloniere'nin çapkınlık ve ahlaksızlık dışında başka görevleri de var.