English-Turkish translations for decadent:

gerileyen · dekadan · other translations

decadent gerileyen

In one minute we've gone back decades!

Bir dakika içinde onlarca yıl geriye gittik!

Mr. Roberts is definitely decadent.

Bay Roberts kesinlikle geri kafalı.

decadent dekadan

It's so dark and Gothic and disgustingly decadent.

Çok karanlık, gotik ve iğrenç bir şekilde dekadan.