English-Turkish translations for decapitate:

kafa kesmek · başını kesmek · other translations

decapitate kafa kesmek

But, in this case, gentlemen three decapitations, three victims with this finger severed.

Ama, bu vakada beyler kafası uçurulmuş bu parmağı kesilmiş üç kurban var. Doğru olan bu.

Well, I guess decapitation works.

Sanırım kafasını kesmek işe yarıyor.

Decapitated and her hands removed.

Kafası kesilmiş ve elleri de.

Click to see more example sentences
decapitate başını kesmek

He should have known better, but Goto volunteered to decapitate him

O daha iyi bilmeliydi, ama Goto onun başını kesmek için gönüllü oldu.

Hey, hey." Decapitated.

Hey." Başı kesilmiş.