English-Turkish translations for decathlon:

dekatlon · other translations

decathlon

Isn't that the Academic Decathlon team?

Akademik deklaton takımı değil mi?

Apparently, this decathlon is big.

Bu yarış büyük bir meseleye benziyor.