English-Turkish translations for deceive:

kandırmak · aldatmak · kazık atmak · yanıltmak · other translations

deceive kandırmak

In a fake beard and moustache.." "the wicked one really deceived me

Sahte bir sakal ve bıyık ile." "beni gerçekten de kandırdı

Ma Hye Ri deceived them into sending out so many officers.

Ma Hye Ri, o kadar çok polis göndererek onları kandırdı.

Your father has deceived you, as he deceived me.

Baban, beni kandırdığı gibi seni de kandırdı.

Click to see more example sentences
deceive aldatmak

The question is: Who's attempting to deceive us and why?

Soru şu: Bizi kim aldatmak istiyor ve niçin?

Why is it those we hold closest deceive us?

Neden biz yakın tutun bu olduğunu Bizi aldatmak?

Why would they duplicate this village except to deceive the Ba'ku?

Neden Ba'ku ları aldatmak için bu köyün kopyasını yapsınlar?

Click to see more example sentences
deceive kazık atmak

He deceives people, Christie.

İnsanlara kazık atıyor, Christie.

deceive yanıltmak

Yes, it's a ridiculous nickname. But don't let that deceive you.

Evet, çok gülünç bir lakap ama bu sakın yanıltmasın sizi.