English-Turkish translations for december:

Aralık · other translations

december Aralık

June, July, August, September, October, November, December, January.

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak

Today's the first of December the December boys please come forward.

Bugün Aralık'ın ilk günü, Aralık çocukları lütfen öne çıksın.

You are Miss December, aren't you?

Sen Aralık güzeliydin değil mi?

Click to see more example sentences