English-Turkish translations for decency:

nezaket · terbiye · namus · edep · dürüstlük · other translations

decency nezaket

This is about basic respect and human decency, And you don't

Bu, en temel insan nezaket ve saygı kurallarıyla ilgili ve sen

She's just somebody who needs a little decency today.

O sadece bugün biraz nezakete ihtiyacı olan biri.

But in that time I have seen decency, honour and dignity.

Ama bu süre içinde nezaket, onur ve saygınlık gördüm.

Click to see more example sentences
decency terbiye

Iust and greed have replaced decency and morality.

Şehvet ve açgözlülük, ahlak ve terbiyenin yerini aldı

Decency, honesty, family values

Terbiye, dürüstlük, aile değerleri

Public decency violations

Kamu terbiye ihlalleri

Click to see more example sentences
decency namus

Last spark of decency, that's all.

Son bir namus kırıntısı, o kadar.

Have you no sense of decency?

Sende hiç mi namus yok?

Self-respect matters, and decency.

Özsaygı ve namus da önemli.

decency edep

Chapter Six DECENCY

Altıncı Bölüm EDEP

decency dürüstlük

Decency, honesty, family values

Terbiye, dürüstlük, aile değerleri