English-Turkish translations for decided:

kararlı · açık · kesin · other translations

decided kararlı

Who decided for my wife?

Karım için kim karar verdi?

Because God has already decided!

Çünkü Tanrı zaten kararını verdi!

So, did you decide about tonight?

Bu gece hakkında kararını verdin mi?

Click to see more example sentences
decided açık

Obviously, it's a huge decision, so you don't have to decide this second.

Bu açıkça, çok büyük bir karar, o yüzden tam bu saniye de karar vermen gerekmiyor.

So, we've decided on a small, outdoor wedding, just family and close friends.

Yani, sadece aile ve yakın arkadaşlarla küçük bir açık hava düğününe karar verdik.

Eric decided to impress her on open-mike night.

Eric açık mikrofon gecesinde onu etkilemek istedi.

decided kesin

That's not decided yet.

Bu kesin değil henüz.

You decide and you cut.

Kendin karar ve kes.