English-Turkish translations for decision:

karar · karar almak · sonuç · other translations

decision karar

I know that this is hard for you. But this is not your decision.

Bunun senin için zor olduğunu biliyorum, ama bu senin kararın değil.

At least I made a decision, right?

En azından bir karar verdim, değil mi?

Isn't that your decision?

Bu karar sizin değil mi?

Click to see more example sentences
decision karar almak

I made a terrible decision and brought us to a horrible place.

Korkunç bir karar aldım ve bizi berbat bir yere getirdim.

I made this big decision to do this thing.

Böyle bir şey yapmak için büyük bir karar aldım.

I made a decision, Dad.

Ben bir karar aldım, baba.

Click to see more example sentences
decision sonuç

I made a bad decision, and there are consequences, right?

Kötü bir karar verdim, ve bunlar da sonuçları değil mi?

But ultimately, this isn't a medical decision.

Ama sonuçta bu tıbbi bir karar değil.

But ultimately, it's a political decision.

Ama, sonuçta bu politik bir karar.

Click to see more example sentences