English-Turkish translations for decisive:

kararlı · belirleyici · nihai · other translations

decisive kararlı

Just listen to the song one more time, and then make a decision.

Şarkıyı son bir kez daha dinle, ve sonra kararını ver.

It was a stupid and selfish decision.

Bu çok aptalca ve bencilce bir karardı.

Now, you make your own decision.

Şimdi sen kendi kararını ver.

Click to see more example sentences
decisive belirleyici

And in the midst of that decisive battle, a legendary hero emerged.

Ve nihai sonucunu belirleyen savaşta efsanevi bir kahraman ortaya çıktı.

But there's been no decisive battle!

Ama oldu hiçbir belirleyici savaşı!

That guy is the decisive factor.

Bu adam belirleyici bir faktör.

Click to see more example sentences
decisive nihai

And in the midst of that decisive battle, a legendary hero emerged.

Ve nihai sonucunu belirleyen savaşta efsanevi bir kahraman ortaya çıktı.

Tonight may be the decisive battle.

Bu gece nihai savaş gerçekleşebilir.