English-Turkish translations for declaration:

beyan · bildirge · bildiri · açıklama · bildirim · beyanat · beyanname · ifade · ilân · other translations

declaration beyan

I will declare your innocence personally.

Senin masumiyetini şahsen ben beyan edeceğim.

I never declared anything.

Ben bir şey beyan etmedim.

Sure, he even declared it.

Elbette, beyan bile etti.

Click to see more example sentences
declaration bildirge

Brooklyn Dodger Declaration of Independence.

Brooklyn Dodger Bağımsızlık Bildirgesi.

Just a little declaration of war.

Ufak bir savaş bildirgesi sadece.

Maybe the Declaration of Independence.

Belki Bağımsızlık Bildirgesi. Sahiden mi?

Click to see more example sentences
declaration bildiri

There's no question mark. a declaration.

Hiç soru işareti yok. Bu bir bildiri.

We have here another declaration.

Burada baska bir bildiri var.

Sounded more like a declaration.

Kulağa bildiri gibi geliyor.

Click to see more example sentences
declaration açıklama

A declaration, Mr. Minister!

Bir açıklama, Bay başkan!

within the next few hours, France Nwill make a similar declaration.

Önümüzdeki birkaç saat içinde Fransa da buna benzer bir açıklamada bulunacak.

The spokesman Gal Salan declared yesterday:

Sözcü Gal Salan dün yaptığı açıklamada

declaration bildirim

Passport and customs declaration, please sir.

Pasaport ve gümrük bildirimi efendim. Tamam.

Passport and customs declaration, please.

Pasaport ve gümrük bildirimi efendim.

declaration beyanat

That's La Marmora's declaration.

Bu, La Marmora'nın beyanatı.

It's a simple proof-of-life declaration.

Basit bir hayatta olduğun beyanatı bu.

declaration beyanname

It's a declaration.

O bir beyanname.

declaration ifade

Beautiful declaration to Africa.

Afrika için güzel bir ifade.

declaration ilân

And for your loyalty, I've decided to declare you the new firelord.

Ve sadakatin için, seni yeni Ateş Lordu olarak ilân etmeye karar verdim.