English-Turkish translations for decode:

çözmek · deşifre etmek · şifreyi çözmek, şifre çözmek · other translations

decode çözmek

Without a computer, something like this would take months to decode.

Bir bilgisayar olmadan, bunun gibi bir şeyi çözmek aylar alabilir.

This alien tech can't be that hard to decode.

Bu uzaylı cihazını çözmek o kadar zor olamaz.

Cipher's impossible to decode without the key.

Bu şifreyi anahtar olmadan çözmek imkansız.

decode deşifre etmek

Now there are still several hundred gigabytes to decipher but I was at least able to decode this.

Hâlâ deşifre edilmesi gereken birkaç yüz gigabayt var ama en azından bunu deşifre edebildim.

And I'll continue to decode the remaining instructions.

Ben de kalan talimatları deşifre etmeye devam edeceğim.

Tim Weiner, the brain, decoded it.

Tim Weiner, "Beyin", onu deşifre etti.

decode şifreyi çözmek, şifre çözmek

Cipher's impossible to decode without the key.

Bu şifreyi anahtar olmadan çözmek imkansız.