English-Turkish translations for decontaminate:

arındırmak · other translations

decontaminate arındırmak

Wonderful for decontaminating metals and concrete.

Metali ve betonu arındırmak için harikadır.